Regulamin wypożyczalni SnowShop.pl

 1. Klient wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do okazania 2 dowodów stwierdzających tożsamość do wypełnienia i podpisania Umowy.
 2. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w ustalonym terminie.
 3. W razie wcześniejszego zwrotu, niż przewidziany - wypożyczalnia nie zwraca wpłaconej kwoty za niewykorzystany czas.
 4. W przypadku niezwrócenia sprzętu w terminie przekraczającym 3 dni umownego terminu zwrotu, sytuacja taka będzie traktowana jako kradzież z jednoczesnym powiadomieniem odpowiednich organów ścigania.
 5. Wypożyczalnia oddaje wypożyczającemu w użytkowanie sprzęt całkowicie sprawny i przygotowany do jazdy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za działania własne lub osób trzecich, powodujące nieprawidłowe używanie, uszkodzenie, zniszczenie lub utratę wypożyczonego sprzętu.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest zgłosić wszystkie uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie jego eksploatacji.
 8. W przypadku trwałego uszkodzenia sprzętu, wypożyczalnia ma prawo doliczyć koszty naprawy.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie wypożyczenia.
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia akceptacji regulaminu.
 11. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (dz. u. z 1997r. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.
Copyright© by SnowShop.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań i/lub problemów prosimy o wiadomość na adres [email protected]